دانشجویانی که در این مرکز آموزشی درمانی و تحقیقاتی پذیرفته می شوند :
  • رشته پزشکی
  • رشته پرستاری
  • رشته کاردرمانی
  • رشته فیزیوتراپی
  • رشته مدارک پزشکی - رشته فناوری اطلاعات سلامت(HIT )
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب