نیروی انسانی :

   مسئول کتابخانه : آقای قاسم معصوم   

 

شرح وظایف :

 • ثبت کلیه منابع کتابخانه ای
 • آماده سازی کلیه منابع کتابخانه ای اعم از کتاب، مجله و ...
 •  سفارش کتاب
 •       پیگیری های مربوط به سفارش کتاب از ابتدای درخواست مراجعان تا مرحله ورودی کتابخانه
 •       سفارش مجلات
 •      تهیه گزارشهای لازم از کلیه کارهای کتابخانه بسته به درخواست مقامات مافوق
 •     چیدمان کتابها براساس رده بندی پزشکی صورت می پذیرد .
 •     عضویت دانشجویان، اساتید و کارکنان در کتابخانه
 •    راهنمایی وآموزش مراجعان برای استفاده از تمامی خدمات کتابخانه ای
 •     گردش کتاب شامل امانت، تمدید، رزرو و بازگشت کتاب به کتاخانه
 •      بررسی کتابها از نظر ظاهری و جداسازی کتاب های نیاز به صحافی
 •    وجین مجموعه در بازه های زمانی مشخص و حذف کتاب های مشمول قانون وجین
 •    نظارت برسالن مطالعه برای ایجاد محیطی آرام برای مطالعه دانشجویان
 •     حفظ ونگهداری کلیه اموال مصرفی و غیرمصرفی تحویل گرفته شده
 • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب