شرح وظایف بخش سازماندهی :
  
 
   * سازماندهی و آماده سازی کتب و پایان نامه و طرح پژوهشی
 
   * فهرست نویسی منابع در نرم افزار مدیریت منابع کتابخانه
 
   * تهیه گزارش گیری های مربوط به آمار منابع در نرم افزار
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب