شرح وظایف بخش اطلاع رسانی :
  • راهنمایی دسترسی به منابع کتابخانه دیجیتال و سرویس off campus
  • راهنمایی کاربران بصورت تلفنی و یا پست الکترونیکی در خصوص استفاده از کتابخانه دیجیتال پزشکی
  • کنترل دسترسی به بانکهای اطلاعاتی موجود در کتابخانه دیجیتال پزشکی
  • جستجوی مقالات و راهنمایی جهت جستجو در کتابخانه دیجیتال پزشکی
  • برگزاری کارگاه های آموزش منابع الکترونیکی دانشگاه
  • جستجوی اطلاعات از منابع کتابخانه دیجیتال دانشگاه
  • آموزش نحوه استفاده از کتابخانه دیجیتال پزشکی به مراجعان
  • ارائه نتایج جستجو بصورت پرینت ، چاپ روی CD و یا پست الکترونیکی
  • گزارش وجود نقص فنی سخت افزاری و نرم افزاری بخش
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب