شرح وظایف واحد آموزش :
 
 • برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی ویژه اعضاء هیئت علمی،دانشجویان و کارمندان
 • همکاری در تعیین نیازها و اولویتهای آموزشی رشته های مختلف شغلی جهت برنامه ریزی لازم
 • بررسی و همکاری لازم در برنامه ریزی جهت تدوین بسته های آموزشی مورد نیاز بر اساس اولویت های آموزشی
 • برنامه ریزی جهت اخذ مجوز کارگاه های آموزشی تعیین شده بر اساس نیازسنجی
 • انجام هماهنگی با رابط آموزشی معاونت تحقیقات و فناوری در راستای ارتقاء دوره های آموزشی
 • نظارت و ارزشیابی دوره های آموزشی برگزار شده از طریق تنظیم پرسشنامه های مربوط و ارائه گزارشات آماری لازم
 • تجزیه و تحلیل نتایج برگزاری دوره های و کارگاه های آموزشی مختلف جهت تجدید نظر در محتوا و نحوه اجرای دوره ها
 • شرکت در دوره های آموزشی مربوط در راستای ارتقاء توانمندی های شغلی و بکارگیری نتایج در انجام وظایف محوله
 • مطالعه و بررسی کمی و کیفی دوره های آموزشی کارکنان و برنامه ریزی لازم جهت رفع نیاز آنها
 • انجام نیازسنجی،بررسی نیازسنجی و نوشتن طرح به منظور طرح در کمیته آموزش دانشگاه و اخذ مجوز
 • بازرسی،نظارت و کنترل بر اجرای صحیح دوره ها و کارگاه های آموزشی
 • تهیه تقویم آموزشی سالیانه و اعلام جدول زمانبندی دوره ها و کارگاه ها آموزشی
 • همکاری و نظارت در برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی
 • پاسخگویی به مراجعین در خصوص سئوالات مربوط به امور آموزش
 • تلاش در جهت توسعه و گسترش آموزش و روش های توانمند سازی اعضای هیات علمی،دانشجویان و کارکنان در راستای اهداف پژوهشی دانشگاه
 • شناسایی،ارزیابی و نظارت بر عملکرد مدرسین و اساتید دوره های و کارگاه های آموزشی
 • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب