خدمات:
 • فراهم آوری کتاب و سایر منابع کتابخانه ای در جهت روزآمد بودن اطلاعات
 • دسترسی به منابع اینترنتی و تهیه مقالات
 • فهرست نویسی کتاب ها و پایان نامه  دکتری ، دکتری تخصصی و فلوشیپ بر اساس  رده بندی پزشکی NLM
 • جستجو و دانلود مقالات و کتاب های الکترونیکی  و مجلات  پزشکی
 • پرینت مقالات
 • زیراکس و پرینت و اسکن
   امکانات موجود:
 • دو دستگاه رایانه متصل به اینترنت
 • WIFI - اینترنت وایرلس
 •  دستگاه زیراکس
 •  14ایستگاه مطالعه
 • دستگاه اسکنر
 • دستگاه پرینتر
 • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب