شرح وظایف بخش مرجع :
 
 •    پاسخگویی و راهنمایی کلیه کاربران جهت استفاده از منابع کتابخانه
 •    جستجو و بازاریابی کامل اطلاعات در موجودی کتابخانه از طریق نرم افزار کتابخان
 •    پاسخگویی به پرسش های کاربران
 •    جستجوی موضوعات، مقالات و مطالب مورد نیاز کاربران از طریق سیستم کتابخانه و اینترنت
 •    آموزش جستجوی منابع در برگه دان الکترونیکی
 •   پاسخگویی به درخواست مراجعان مجلات و تحویل مجلات جهت مطالعه در سالن و یا کپی ازمقالات
 •   پاسخگویی به سئوالات مرجع تلفنی
 •   راهنمایی مراجعه کننده به سایر کتابخانه ها در صورت نبودن منبع مورد نیاز
 •   فایل و چک نمودن کتب موجود در قفسه ها و همچنین کتب برگشتی
 •  نظارت، کنترل بر منابع و انجام وجین منابع بصورت دوره ای
 •  بررسی و ارزیابی منابع جهت تکمیل و روزآمد سازی مجموعه کتابخانه
 •  قفسه خوانی دوره ای و بر طرف نمودن اشکالات موجود در کتاب ها و مشخص نمودن کتاب مفقودی
 •  نظارت بر امور سالن مطالعه
 •   پاسخگویی به پرسش های کاربران،آموزش و راهنمایی آنان در جهت جستجو و استفاده از منابع این بخش کتابخانه
 •  کپی از مقالات درخواستی به منظور فراهم آوردن امکان استفاده کاربران از منابع و امکانات
 • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب