چشم انداز

    با استمرار ارتقاء کیفیت و کمیت در راستای چشم انداز بیمارستان اختر بهترین و کاملترین بانک اطلاعاتی کتابخانه ای را در زمینه ارتوپدی، بیهوشی، پرستاری، pain ،تحقیقاتی و پژوهشی  مرتبط را دارا باشیم .

 

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب