ریاست مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی اختر

 

 جناب آقای دکتر رضا مینایی نوشهر

عضو محترم هیات علمی 

متخصص ارتوپدی ، فلوشیپ جراحی زانو

سوابق علمی و کاری:

 ریاست بیمارستان اختر

استادیارعضوهیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

عضویت در انجمن ارتوپدی ایران

عضویت در انجمن زانو ایران

هیات علمی برگزیده دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی درسال 1395

عضو هیئت ممتحنه رشته ارتوپدی در آزمون ارتقاء دستیاران در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  1396

 

خدمات قابل ارائه و مهارت های درمانی :

زانو آرتروسکوپی

زانو آرتروپلاستی

ترومای زانو

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب