تهران - خیابان شریعتی - خیابان پل رومی - خیابان شریفی منش - بن بست آذر - مرکز عالی فوق تخصصی ارتوپدی اختر

 

 

021-22001072 

021-22608246

 

akhtarhospital@sbmu.ac.ir

 

 

 

                                             

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب