جزوات مربوط به آزمون های الکترونیکی (آزمون های غیر حضوری) می باشد.
 
  جهت شرکت در آزمون الکترونیکی از مرورگر Mozilla firefox و آدرس http://azmoon.sbmu.ac.ir می توانید استفاده نمائید.
 
  • نکته : از مرورگر ذکر شده در لینک مرورگر آزمون جهت شرکت درآزمون استفاده نمائید.
  • نکته : جهت مشاهده سوابق آموزشی از لینک شناسنامه آموزشی استفاده نمائید.

فایل‌ها