واحد درآمد،ترخیص و بیمه گری- صندوق
 
 
 
واحد درآمد،ترخیص و بیمه گری
 
 
 سرکار خانم محبی  : مسئول واحد درآمد و ترخیص
  •  سرکار خانم کلبانی : کارشناس ترخیص                 
  •  سرکار خانم سعادتی :  کارشناس ترخیص و مسئول صندوق
  • جناب آقای نصیری : کارشناس بیمه گری   
  • سرکار خانم مهرجویان : کارشناس بیمه گری

    

فایل‌ها