کلینیک الکترودیاگنوز و طب فیزیکی و توانبخشی :

جناب آقای دکتر فرشاد نوری - متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

شرح وظایف :

مشاوره طب فیزیکی ، گرفتن نوار عصب و عضله (NCV , ENG)

روزهای پذیرش : کلیه روزهای هفته بجز  پنج شنبه

 

 

 

نام پزشک
نوع تخصص
دکتر فرشاد نوری
متخصص طب فیزیکی

فایل‌ها