بخش فیزیوتراپی تخصصی ارتوپدی
 مسئول بخش : جناب آقای دکتر غلامحسن میرزایی
  درجه علمی : دکتری تخصصی فیزیوتراپی

        مرکز فیزیوتراپی تخصصی این  بیمارستان با کادری مجرب آماده ارائه بروزترین شیوه های درمانی  تخصصی در زمینه تمامی ضایعات ارتوپدی می باشد. تلاش این مرکز فراهم نمودن مجموعه ای تخصصی برای حفظ و ارتقای سطح سلامت جامعه است و یکی از بهترین مراکز فیزیوتراپی تخصصی ارتوپدی و وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می باشد.

اولویت های این محموعه :

  •  درمانی به صورت تیمی با بهره مندی از خرد جمعی در میان فیزیوتراپیست ها و مشورتی انجام می پذیرد.
  •   دانش تیم درمانی با شرکت در سمینارهای تخصصی و مطالعه آخرین یافته های علمی دنیا و همکاری تنگاتنگ با تیم پزشکان متخصص و فوق تخصص ( فلوشیپ) در حیطه ارتوپدی به روز
    می گردد.
 
 
بخش فیزیوتراپی تخصصی ارتوپدی
 
 
 
 مسئول بخش : جناب آقای دکتر غلامحسن میرزایی
 
  درجه علمی : دکتری تخصصی فیزیوتراپی

        مرکز فیزیوتراپی تخصصی این  بیمارستان با کادری مجرب آماده ارائه بروزترین شیوه های درمانی  تخصصی در زمینه تمامی ضایعات ارتوپدی می باشد. تلاش این مرکز فراهم نمودن مجموعه ای تخصصی برای حفظ و ارتقای سطح سلامت جامعه است و یکی از بهترین مراکز فیزیوتراپی تخصصی ارتوپدی و وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می باشد.

اولویت های این محموعه :

  •  درمانی به صورت تیمی با بهره مندی از خرد جمعی در میان فیزیوتراپیست ها و مشورتی انجام می پذیرد.
  •   دانش تیم درمانی با شرکت در سمینارهای تخصصی و مطالعه آخرین یافته های علمی دنیا و همکاری تنگاتنگ با تیم پزشکان متخصص و فوق تخصص ( فلوشیپ) در حیطه ارتوپدی به روز
    می گردد.

فایل‌ها