تاریخچه کلینیک درد:
  کلینیک درد مرکز آموزشی درمانی و تحقیقاتی اختر با شروع دوره فوق تخصصی درد شناسی در ایران آغاز به کار نموده و در طی این سال ها کلینیک درد به تدریج تغییر و از نظر فضای استاندارد و تجهیزات پیشرفته ، کامل تر گردیده  و با داشتن بخش سرپایی و اتاق عمل درد امروزه یکی از کاملترین و پر مراجعه ترین کلینیک های درد کشور محسوب می گردد . در این مرکز تمامی اعمال تشخیص دردهای مزمن و درمان آن انجام می پذیرد.درمان ها شامل روش های جراحی کم تهاجمی ستون فقرات و دیسک کمر می باشد.
  تاریخچه درمانگاه درد:
 
  درمانگاه درد مرکز آموزشی درمانی و تحقیقاتی اختر با شروع دوره فوق تخصصی درد شناسی در ایران آغاز به کار نموده و در طی این سال ها درمانگاه درد به تدریج تغییر و از نظر فضای استاندارد و تجهیزات پیشرفته ، کامل تر گردیده  و با داشتن بخش سرپایی و اتاق عمل درد امروزه یکی از کاملترین و پر مراجعه ترین مراکز درد کشور محسوب می گردد . در این مرکز تمامی اعمال تشخیص دردهای مزمن و درمان آن انجام می پذیرد.درمان ها شامل روش های جراحی کم تهاجمی ستون فقرات و دیسک کمر می باشد.

فایل‌ها