بخش ICU:

  رئیس بخش ICU : سرکار خانم دکتر فهیمه حسینی -متخصص بیهوشی

  سرپرستار بخش : سرکار خانم میرمحمدی - کارشناس پرستاری

 این بخش از اسفند ماه سال 94 با همت ریاست محترم مرکز آموزشی درمانی و تحقیقاتی اختر جناب آقای دکتر رحمت الله توکل با آخرین استانداردهای جهانی آغاز به کار نموده است.

ساختار بخش مطابق آخرین استانداردهای جهانی بوده و یکی از مجهز ترین مراکز ICU در کشور و خاورمیانه می باشد .و دارای دستگاه های تامین کننده هوای استریل و با استفاده از نور طبیعی،محیطی مناسب برای بیماران فراهم گردیده است.

این بخش دارای 8 تخت (یک اتاق ایزوله) می باشد. تمامی تخت ها مجهز به پیشرفته ترین تجهیزات و سیستم مانیتورینگ کامل با تخت های برقی و سه شکن و تشک مواجبرای هر تخت به صورت مجزا می باشند که با سیستم سانترال (مرکزی)به استیشن پرستاری وصل می باشد.مراقبت ویژه از بیماران در محیطی آرام و فاقد هر گونه سر و صدا توسط پرسنل مجرب و کارآزموده با بهترین کیفیت جهت بهبود سلامت آنان و با کمک وسایل و تجهیزات مخصوص نظیر دستگاه ونتلاتور،مانتورینگقلبیو ...میباشد و آماده پذیرش و ارائه خدمات به بیماران بد حال در طی 24 ساعت می باشد.

  • پذیرش بیماران در این بخش با دستور پزشکان بیهوشی و ارتوپدی از اتاق عمل و تحت نظارت ریاست مرکز و رئیس بخش ICU می باشد. بیمارانی که بستری و تحت مراقبت قرار می گیرند،شامل بیماران High Risk،افراد مسن با بیماری های زمینه ای قلبی،کلیوی، دیابت و نیز بیماران با عمل های جراحی بزرگ ارتوپدی شامل جراحی لگن، تعویض مفصل هیپ و تعویض مفصل زانو میباشد که دوره بعد از عمل را در بخش مراقبت های ویژه پزشکی و پرستاری با پرسنل آموزش دیده و مجرب قرار گرفته و روزانه توسط سرویس ارتوپدی مربوطه و بیهوشی ویزیت و با تایید ایشان به بخش های مربوطه جهت درمان منتقل می شوند.
  • مشخصه های ویژه بخش ICU:

              یک اتاق ایزوله

             تخت های مجهز به تشک مواج، مانیتورینگ،پالس اکسیمتری،ترمومتر پوستی،اکسیژن سانترال و ساکشن مرکزی،8 پمپ JMS

              2 عدد ساکشن پورتابل

              مانیتور علائم حیاتی پورتابل که حمل و نقل بیماران مورد استفاده قرار می گیرد.

              تعداد تخت ها متناسب با نیروهای پرستاری و کمک بهیار می باشد.

              برگزاری آموزش های درون بخشی برای پرستاران و کمک بهیاران.

  •  خدمات تخصصی بخش ICU:

          ارزیابی سطح هوشیاری بیماران

            تغییرات همودینامیک و الکترولیت ها، مراقبت از راه های هوایی،تنفس،قلب و سیستم ارتوپدی بیماران

            انجام اکو کاردیوگرافی و رادیو گرافی پرتابل در بخش

            مانیتورینگ قلبی و ریوی

            انتقال بیماران با وضعیت مناسب از ICU

            انتقال بیماران ریکاوری از اتاق عمل با مراقبت خاص

  • نکات برجسته بخش :

            مراقبت های دائمی پرستاران مجرب

            کنترل دقیق و بررسی شرایط بیمار در تمامی اوقات شبانه روز

            انجام حمام روزانه بیماران

 بخش ICU:

  رئیس بخش ICU : سرکار خانم دکتر فهیمه حسینی -متخصص بیهوشی

  سرپرستار بخش : سرکار خانم میرمحمدی - کارشناس پرستاری

 این بخش از اسفند ماه سال 94 با همت ریاست محترم مرکز آموزشی درمانی و تحقیقاتی اختر جناب آقای دکتر رحمت الله توکل با آخرین استانداردهای جهانی آغاز به کار نموده است.

ساختار بخش مطابق آخرین استانداردهای جهانی بوده و یکی از مجهز ترین مراکز ICU در کشور و خاورمیانه می باشد .و دارای دستگاه های تامین کننده هوای استریل و با استفاده از نور طبیعی،محیطی مناسب برای بیماران فراهم گردیده است.

این بخش دارای 8 تخت (یک اتاق ایزوله) می باشد. تمامی تخت ها مجهز به پیشرفته ترین تجهیزات و سیستم مانیتورینگ کامل با تخت های برقی و سه شکن و تشک مواجبرای هر تخت به صورت مجزا می باشند که با سیستم سانترال (مرکزی)به استیشن پرستاری وصل می باشد.مراقبت ویژه از بیماران در محیطی آرام و فاقد هر گونه سر و صدا توسط پرسنل مجرب و کارآزموده با بهترین کیفیت جهت بهبود سلامت آنان و با کمک وسایل و تجهیزات مخصوص نظیر دستگاه ونتلاتور،مانتورینگقلبیو ...میباشد و آماده پذیرش و ارائه خدمات به بیماران بد حال در طی 24 ساعت می باشد.

  • پذیرش بیماران در این بخش با دستور پزشکان بیهوشی و ارتوپدی از اتاق عمل و تحت نظارت ریاست مرکز و رئیس بخش ICU می باشد. بیمارانی که بستری و تحت مراقبت قرار می گیرند،شامل بیماران High Risk،افراد مسن با بیماری های زمینه ای قلبی،کلیوی، دیابت و نیز بیماران با عمل های جراحی بزرگ ارتوپدی شامل جراحی لگن، تعویض مفصل هیپ و تعویض مفصل زانو میباشد که دوره بعد از عمل را در بخش مراقبت های ویژه پزشکی و پرستاری با پرسنل آموزش دیده و مجرب قرار گرفته و روزانه توسط سرویس ارتوپدی مربوطه و بیهوشی ویزیت و با تایید ایشان به بخش های مربوطه جهت درمان منتقل می شوند.
  • مشخصه های ویژه بخش ICU:

              یک اتاق ایزوله

             تخت های مجهز به تشک مواج، مانیتورینگ،پالس اکسیمتری،ترمومتر پوستی،اکسیژن سانترال و ساکشن مرکزی،8 پمپ JMS

              2 عدد ساکشن پورتابل

              مانیتور علائم حیاتی پورتابل که حمل و نقل بیماران مورد استفاده قرار می گیرد.

              تعداد تخت ها متناسب با نیروهای پرستاری و کمک بهیار می باشد.

              برگزاری آموزش های درون بخشی برای پرستاران و کمک بهیاران.

  •  خدمات تخصصی بخش ICU:

          ارزیابی سطح هوشیاری بیماران

            تغییرات همودینامیک و الکترولیت ها، مراقبت از راه های هوایی،تنفس،قلب و سیستم ارتوپدی بیماران

            انجام اکو کاردیوگرافی و رادیو گرافی پرتابل در بخش

            مانیتورینگ قلبی و ریوی

            انتقال بیماران با وضعیت مناسب از ICU

            انتقال بیماران ریکاوری از اتاق عمل با مراقبت خاص

  • نکات برجسته بخش :

            مراقبت های دائمی پرستاران مجرب

            کنترل دقیق و بررسی شرایط بیمار در تمامی اوقات شبانه روز

            انجام حمام روزانه بیماران

فایل‌ها