اورژانس
 
  رئیس بخش اورژانس :

جناب آقای دکتر آرش ملکی  - عضو هیئت علمی، متخصص ارتوپدی و فلوشیپ اطفال

 
مسئول اورژانس و سرپرستار : سرکار خانم صحت
 
 
 
 
 
 
                           
 
 
اورژانس بیمارستان اختر به مساحت 120 متر با فضای فیزیکی جدید از آذر ماه 1389 به بهره برداری رسید.در محوطه داخلی اورژانس 2 کابین مجزا شامل 2 تخت جهت ویزیت و معاینه آقایان و بانوان فعال میباشد.جهت ویزیت بیماران دستیاران سال یک ارتوپدی به طور 24 ساعته در اورژانس حضور دارند که معاینه را با مشورت و هماهنگی دستیاران سال بالاتر که بطور کشیک در بیمارستان فعالیت دارند انجام میدهند.
بیماران آسیب دیده ناشی از تروما مانند تصادفات ، سقوط از ارتفاع و ضربات شدید وارده بلافاصله بعداز ورود به مرکز وارد سیستم تریاژ شده و پذیرش میشوند و سپس مورد معاینات و گرافی لازمی که توسط پزشک اورژانس درخواست میگردد ، قرار میگیرند.
لازم ذکر است رادیولوژی مرکز از سال 1390 مجهز به سیستم دیجیتالی پکس گردیده که در تمامی واحدهای بیمارستانی قابل مشاهده میباشد.
 • اورژانس دارای اتاق گچ همراه با تکنسین آموزش دیده زیر نظر پزشک مقیم خدمات آتل و گچ را به بیماران ارائه میدهد.
 • اتاق CPR مجهز به ترالی کد با تمام داروهای طبق بخشنامه معاونت درمان ، دستگاه ECG Monitoring ، D.C.Shok ، پالس اکسی متری ، ونتیلاتور کوچک ، ساکشن ، طبق برنامه ریزی گروه کد و با حضور این گروه تحت سرپرستی گروه بیهوشی در مواقع لزوم آماده (با اعلام کد 99) ارائه خدمات میباشد.
 • اتاق عمل سرپایی اورژانس در حال حاضر با تجهیزات کنونی جهت شستشو و پانسمان بیمارانی که دارای زخم وسیع هستند.بعد از انجام عملیات عمرانی در اورژانس جراحی های کوچک ارتوپدی با هماهنگی اساتید ارتوپدی و گروه بیهوشی در این فضا انجام خواهد گرفت.
 • اتاق تحت نظر اورژانس از ابتدای آذر 1391 شامل 2 تخت فعال میباشد که بیماران بعد از جا اندازیهای مختلف جهت کنترل سندرم کمپارتمان و ... در این اتاق تحت نظر قرار میگیرند.
 • از ابتدای آذر 1391 با حضور متخصص ارتوپد مقیم اورژانس و شکل گرفتن گروه تروما با حضور اساتید ارتوپدی داوطلب ، امکان پذیرش سریع بیماران و جراحی آنان در صورت لزوم در اسرع وقت فراهم خواهد شد و بدین ترتیب بر میزان رضایتمندی مراجعین مرکز نیز افزوده شده است.
 • میزان مراجعین به اورژانس بیمارستان طبق اسناد موجود بطور متوسط بین 120-100 نفر در 24 ساعت اعلام شده است.
 • در صورت نیاز به اعزام بیمار به مراکز دیگر هماهنگی لازم توسط پزشک یا سوپروایزر کشیک با بیمارستان مقصد انجام میشود و با هماهنگی آمبولانس خصوصی با حضور تکنسین ، بیمار به مرکز دیگر منتقل میگردد.
اورژانس
 
  رئیس بخش اورژانس :

جناب آقای دکتر آرش ملکی  - عضو هیئت علمی، متخصص ارتوپدی و فلوشیپ اطفال
 
مسئول اورژانس و سرپرستار : سرکار خانم ایزدی
 
 
 
 اورژانس بیمارستان اختر به مساحت 120 متر با فضای فیزیکی جدید از آذر ماه 1389 به بهره برداری رسید.در محوطه داخلی اورژانس 2 کابین مجزا شامل 2 تخت جهت ویزیت و معاینه آقایان و بانوان فعال میباشد.جهت ویزیت بیماران دستیاران سال یک ارتوپدی به طور 24 ساعته در اورژانس حضور دارند که معاینه را با مشورت و هماهنگی دستیاران سال بالاتر که بطور کشیک در بیمارستان فعالیت دارند انجام میدهند.
بیماران آسیب دیده ناشی از تروما مانند تصادفات ، سقوط از ارتفاع و ضربات شدید وارده بلافاصله بعداز ورود به مرکز وارد سیستم تریاژ شده و پذیرش میشوند و سپس مورد معاینات و گرافی لازمی که توسط پزشک اورژانس درخواست میگردد ، قرار میگیرند.
لازم ذکر است رادیولوژی مرکز از سال 1390 مجهز به سیستم دیجیتالی پکس گردیده که در تمامی واحدهای بیمارستانی قابل مشاهده میباشد.
 • اورژانس دارای اتاق گچ همراه با تکنسین آموزش دیده زیر نظر پزشک مقیم خدمات آتل و گچ را به بیماران ارائه میدهد.
 • اتاق CPR مجهز به ترالی کد با تمام داروهای طبق بخشنامه معاونت درمان ، دستگاه ECG Monitoring ، D.C.Shok ، پالس اکسی متری ، ونتیلاتور کوچک ، ساکشن ، طبق برنامه ریزی گروه کد و با حضور این گروه تحت سرپرستی گروه بیهوشی در مواقع لزوم آماده (با اعلام کد 99) ارائه خدمات میباشد.
 • اتاق عمل سرپایی اورژانس در حال حاضر با تجهیزات کنونی جهت شستشو و پانسمان بیمارانی که دارای زخم وسیع هستند.بعد از انجام عملیات عمرانی در اورژانس جراحی های کوچک ارتوپدی با هماهنگی اساتید ارتوپدی و گروه بیهوشی در این فضا انجام خواهد گرفت.
 • اتاق تحت نظر اورژانس از ابتدای آذر 1391 شامل 2 تخت فعال میباشد که بیماران بعد از جا اندازیهای مختلف جهت کنترل سندرم کمپارتمان و ... در این اتاق تحت نظر قرار میگیرند.
 • از ابتدای آذر 1391 با حضور متخصص ارتوپد مقیم اورژانس و شکل گرفتن گروه تروما با حضور اساتید ارتوپدی داوطلب ، امکان پذیرش سریع بیماران و جراحی آنان در صورت لزوم در اسرع وقت فراهم خواهد شد و بدین ترتیب بر میزان رضایتمندی مراجعین مرکز نیز افزوده شده است.
 • میزان مراجعین به اورژانس بیمارستان طبق اسناد موجود بطور متوسط بین 120-100 نفر در 24 ساعت اعلام شده است.
 • در صورت نیاز به اعزام بیمار به مراکز دیگر هماهنگی لازم توسط پزشک یا سوپروایزر کشیک با بیمارستان مقصد انجام میشود و با هماهنگی آمبولانس خصوصی با حضور تکنسین ، بیمار به مرکز دیگر منتقل میگردد.

 

فایل‌ها